Mand bliver undersøgt for hårtab

Mandlig alopecia areata

Hvad er Alopecia Areata?

Alopecia areata er en tilstand, som ofte ses af vores hårtabsspecialister. Afhængig af hvor omfangsrig og fremskreden tilstanden er, kan behandlingen af alopecia areata være yderst vellykket. Mandlig alopecia areata kaldes også pletskaldethed og er forårsaget af ydre påvirkninger.

Alopecia Areata eller pletskaldethed

Mandlig Alopecia Areata kaldes også pletskaldethed og er en hårtabstilstand, forårsaget af ydre påvirkninger og er en auto-immun tilstand. Hos Biofolic Lab behandles den med stor succes.

Behandler vi Alopecia Areata, og hvor vellykket er behandlingen?

Ja. Alopecia Areata er en tilstand som ofte ses af vores hårtabsspecialister. Afhængig af hvor omfangsrig og fremskreden tilstanden er, kan Alopecia Areata behandling være yderst vellykket. Som det ses på vores patientbilleder, bliver Alopecia Areata områder som regel udfyldt efter behandlingen. Når en stor mængde, eller alt hår, på hovedet eller kroppen mistes på grund af Alopecia Areata, vil behandling dog være mindre vellykket.

Mange læger anbefaler indsprøjtning af steroider, hvilket indebærer gentagne indsprøjtninger i hovedbunden og kan være ubehageligt og smertefuldt. Biofolic Lab tilbyder en række produkter med stor effekt imod Alopecia, som ikke kræver denne type indgreb. Bemærk at resultaterne kan variere og ikke garanteres.

Vi kan ikke behandle Alopecia Areata på andre dele af kroppen, herunder ansigtet. Oplever du dette, bedes du kontakte egen læge. Vi anbefaler også personer under 16 år med Alopecia Areata, at kontakte egen læge.

Mandlig Alopecia Areata er karakteriseret ved pludselig pletvis tab af hår, forårsaget af at mange follikler for tidligt og hurtigt kommer ind i en telogen (hvilende) fase. Årsagen til Alopecia Areata er ukendt, men denne type Alopecia falder ind under autoimmune lidelser. Alopecia Areata er forholdsvis udbredt og kan påvirke op til én ud af tusind personer på et eller andet tidspunkt i deres liv. Lejlighedsvis er Alopecia Areata meget fremskredent og kan udvikle sig til Alopecia Totalis, eller Alopecia Universalis. Alopecia Areata anses for at være en autoimmun mekanisme.

Hvilke er de indledende tegn på Alopecia Areata?

Det vides ikke, hvad der aktiverer og fremmer udbrud af Mandlig Alopecia Areata hårtab, men der er forskellige faktorer som kan spille ind og føre til udvikling af Alopecia Areata:

  1. Fysisk traume
  2. Afgrænset hudskade
  3. Genetisk disponering
  4. Viral/bakteriel infektion
  5. Graviditet/hormonel ubalance
  6. Allergi
  7. Kemiske stoffer
  8. Årstidernes påvirkning

 

Alopecia Areata og fysisk traume

Hyppige tilfælde tyder på at fysiske traumer kan udløse Alopecia Areata. Forskellige typer påvirkning af immunsystemet, fra at blive ramt på hovedet til en infektion, kan være udløsende.

I den seneste forskning, har man påvist en konkret forbindelse mellem traumer og autoimmune sygdomme. Celler som bliver påvirket fysisk producerer varmechokproteiner (HSP). Disse proteiner produceres også af cellerne efter påvirkninger som inflammation, feber, stråling, virus, malignitet, oxidering, tungmetaller, mm. HSP kan ses som immunsystemets rensemekanisme. HSP proteinerne sættes også i relation til autoimmune sygdomme som artritis, lupus, Bechterew og Alopecia Areata.

Alopecia Areata og afgrænset hudskade

Håret hud der udsættes for sår, skrammer eller andre skader er en udbredt årsag til Alopecia Areata hårtab, hos folk som er prædisponerede. Lignende hudskader på et område som allerede er ramt af Alopecia Areata kan paradoksalt nok også forårsage forbigående genvækst af håret, siden anagen hårfollikelvækst fremmes af hudskader i området med hårtab.

Alopecia Areata og genetisk disponering

En højere forekomst af Alopecia Areata er blevet påvist hos individer som er genetisk beslægtede. Dette tyder på, at nogle mennesker om ikke andet er genetisk disponerede til Alopecia Areata. Genpuljen hos personer som oplever Alopecia Areata er blevet undersøgt af flere forskere, som alle konkluderer, at bestemte gener forekommer hyppigere hos personer med Alopecia Areata, i forhold til andre mennesker.

Anlægget for at udvikle Alopecia Areata antages derfor at være polygenisk, med andre ord er en tilbøjeligheden til at udvikle Alopecia Areata større, ved forekomsten af bestemte gener. Begyndende Alopecia Areata udløses angiveligt af miljømæssige påvirkninger, men genernes interaktion har betydning for anlægget til at udvikle Alopecia Areata, resistens til behandling, samt omfang, progression og vedholdenhed.

Alopecia Areata og viral/bakteriel infektion

Udviklingen af Alopecia Areata forbindes med Cytomegalovirus infektion i hårsækkene af mindst en forskergruppe (Skinner 1995). Til gengæld har andre forskergrupper ikke kunnet bekræftet en forbindelse (Garcia-Hernandes 1998, Tosti 1996). HIV virus er også blevet undersøgt som mulig udløsende faktor for Alopecia Areata (Piras 1997, Grossman 1996, Cho 1995, Stuart 1993). Der henvises af andre trikologer til, at en utilpasset reaktion mod hårsækkene fra immunforsvaret hos modtagelige personers kan være udløst af virale og bakterielle infektioner generelt.

Alopecia Areata og graviditet/hormoner

Den tydelige forbindelse mellem hormonel ubalance og Alopecia Areata har længe været anerkendt (Sabouraud 1896, Sabouraud 1913). Mest iøjnefaldende, er tilfælde af begyndende Alopecia i sidste fase af graviditeten. Kvinder der allerede har Alopecia Areata oplever, at de har fuld, men midlertidig, genvækst af håret omkring fødslen (rollator 1950). Puberteten og overgangsalderen bliver også forbundet med begyndende eller pause i Alopecia Areata.

Alopecia Areata og allergi

Kaukasere med Alopecia Areata, som samtidig lider af astma, eksem eller høfeber, har udfra de statistiske data større tendens til omfattende og/eller varigt hårtab (Muller 1963, De Van der Spek 1989). Indianere med Alopecia Areata har derimod ikke har en sådan forbindelse, hvis man skal tro statistikkerne (Sharma 1996). Forskellige genetiske sammensætninger ser altså ud til at have stor indflydelse, når man gransker anlæg for Alopecia Areata.

Alopecia Areata og kemikalier

Et udbrud af Alopecia Areata blandt arbejdere på et vandrensningsanlæg på en papirfabrik, blev forbundet med længerevarende eksponering for det kemiske stof acrylamid(Roselino 1996). Formaldehyd og pesticider er også blevet nævnt, selvom der ikke er blevet påvist en direkte forbindelse til udvikling af Alopecia Areata. Der er tegn på en sammenhæng mellem Alopecia Areata og behandling for HIV (Geletko 1996) samt anti-depressiv Fluvoksamin behandling (Parameshvar 1996).

Alopecia Areata og årstidernes påvirkning

Alopecia Areata patienter oplever ofte at omfanget af hårtab er sæsonbestemt. Sommetider ses mere udbredt hårtab om vinteren og forbigående genvækst om sommeren.

Hvad end der er den udløsende faktor, er det ikke nødvendigvis permanent – immunforsvaret kan blive autoimmunt blot ved et pludseligt chok. Når først man har en autoimmun sygdom, kan det være selvforstærkende. Væv som er blevet ødelagt i de tidlige stadier af sygdommen kan blive nedbrudt, som fører til at antigener støder på immunsystemceller i lymfeknuderne, hvilket sætter flere selvreaktive celler i gang, som beskadiger mere væv i en selvforstærkende effekt.